Šī gada septembrī noslēgsies Erasmus+ programmas Stratēģiskās partnerības projekts „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”, kurā Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena no projekta partnerorganizācijām.

Projekta ietvaros partneri no Bulgārijas, Lietuvas un Latvijas bibliotēkām un biedrībām izstrādāja virtuālo andragoģijas tālmācības sistēmu, lai palīdzētu bibliotekāriem papildināt zināšanas darbā ar pieaugušajiem. Sistēma piedāvā apgūt četrus mācību moduļus: izglītības un mācību principi, pieaugušo izglītības un mācīšanās metodes, efektīva komunikācija un darbs ar bibliotēkas mērķauditorijām.

 

Andragoģijas projekts Latvijā pirmo reizi plašākai publikai tika prezentēts šī gada 30. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, starptautiskās zinātniskās konferences „Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” ietvaros. Konferences pirmajā daļā notika vairākas paneļdiskusijas saistībā ar aktuāliem jautājumiem pieaugušo izglītībā: tajās piedalījās vairāk nekā 350 pieaugušo izglītības profesionāļu – nozares praktiķi, eksperti, politikas veidotāji un pētnieki no Baltijas valstīm, Beģijas, Somijas, Rumānijas un Itālijas.

 

Konferences otrajā daļā darbs turpinājās četrās sekcijās. Sekcijā “Andragoģija – izaicinājums bibliotekāra kompetencei” projekta pārstāves no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas iepazīstināja visus interesentus ar andragoģijas projekta saturu un īstenošanas gaitu, sniedza ieskatu tālmācības sistēmas darbības principos, iepazīstināja ar tajā pieejamo mācību materiālu, pamatoja andragoga kompetences nepieciešamību bibliotekāriem. Projekta aprobācijas grupas pārstāvji dalījās pieredzē par tālmācības sistēmas izmēģinājumu, kas notika Bulgārijā, Nikolā Furnadžijeva Reģionālajā bibliotēkā.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāvji projektu prezentēja arī izbraukuma seminārā 30. jūnijā Koknesē. Izbraukuma semināra mērķis bija iepazīstināt Jelgavas pilsētas bibliotēkas un to filiāļu bibliotekārus ar virtuālās tālmācības sistēmas izmantošanu. Semināru atklāja bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, izklāstot bibliotekāru kompetences pilnveidošanas nozīmi pieaugušo izglītības sektorā. Projekta satura ekspertes no Jelgavas pilsētas bibliotēkas Viktorija Agafonova un Klinta Kalnēja sniedza ieskatu par projekta mērķiem, saturu, aktivitātēm un rezultātiem, kā arī dalījās pieredzē un ieguvumos, piedaloties starptautiska projekta īstenošanā.

Projekta aprobācijas grupas pārstāves Olga Spirta un Baiba Īvāne-Kronberga iepazīstināja semināra dalībniekus ar virtuālās andragoģijas mācību vides apguves iespējām latviešu un angļu valodā. Semināru noslēdza Dzintra Punga, Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece un metodiskā darba vadītāja Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām, ieskicējot galvenos darba virzienus Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveidošanai pieaugušo izglītības jomā.

Bbibliotēku nozares pārstāvji un citi interesenti tiek aicināti reģistrēties un izmantot virtuālo tālmācības sistēmu no šī gada 1. septembra vietnē www.go-andragogy.eu.

 

Papildinformācija par projektu:

Andragoģijas projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu andragoģijas mācību vidi, kurā tiks iekļauti andragoģijas mācību kursa materiāli visās partneru valstu valodās, kā arī  angļu valodā, kas mācības padarīs plaši pieejamas bibliotekāru starptautiskajai sabiedrībai. Virtuālā mācību vide un mācību kurss dod iespēju veidot starptautisku andragoģijas bibliotekārās kopienas virtuālo vidi, tā var kļūt par platformu savstarpējai pieredzes apmaiņai, videi, kurā dalīties ar informāciju un materiāliem, kurā meklēt partnerus andragoģijas jautājumos. Andragoģijas virtuālā platforma ļaus īstenot bibliotekāru pašmācību, pilnveidot savas profesionālās prasmes, kā arī aktīvi iekļauties mūžizglītības procesā.

Projektu "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem" vada Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka. Projekts saņēmis Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas "Erasmus+" finansējumu stratēģisko partnerību īstenošanai.

 

Projekta partneri:

Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (LT)

Lietuvas Bibliotekāru asociācija (LT)

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LV)

Jelgavas pilsētas bibliotēka (LV)

Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG)

Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG)

 

 

Andragoģija – zinātne par pieaugušo izglītības procesu, tā mērķiem, organizāciju, metodēm, ievērojot pieaugušo mācīšanas un mācīšanās īpatnības, piemēram, pieredzi, sevis izpratni, gatavību mācīties, apgūto zināšanu praktisku izmantošanu.

                                                                                                          (No: letonika.lv)

Ziņu sagatavoja:

Klinta Kalnēja


Projektu vadītāja


Jelgavas pilsētas bibliotēka


63046488

Tagi: Jelgavas pilsētas bibliotēka