Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā katra mēneša trešajā trešdienā plkst.18:00 interesenti pulcējas tematiskajā dziedāšanas vakarā, ļaujot iepazīt dainas un senču tradīcijas. Aicināti visi, kam tuvas tautas tradīcijas, kā arī ir vēlme dziedāt, dungot vai vienkārši klausīties tautasdziesmas!

Tautas dziesmu kalendārs 2014

19.marts:   Liela diena. Pavasara atnākšana

16.aprīlis:   Ūsiņa diena un Jurģu tradīcijas

21.maijs:   Vasaras gaidīšana

18.jūnijs:   Saulgrieži un Jāņu diena

16.jūlijs:    Pēterdienas tradīcijas un vasaras vidus

20.augusts: Bites un medus

17.septembris:  Rudens. Maizes svētība.

15.oktobris:  Miķeļdiena. Veļu laiks

19.novembris: Mārtiņdiena

17.decembris:  Ziemas Saulgrieži. Gaismas aicināšana