Konference dzimtas vēstures pētniekiem, dos iespēju noklausīties referātus par arhīvos pieejamajiem materiāliem, kā arī digitalizācijas projekta rezultātā tiešsaistē pieejamajiem dokumentiem portālā http://www.lvva-raduraksti.lv/ , to izmantošanas iespējām.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki iepazīstinās ar projektu "Zudusī Latvija" un Nacionālās bibliotēkas resursiem kā informācijas avotiem dzimtas pētniekiem.  

  

 

Tiks referēts par dzimtas likteņa "atskaņām" uz konkrētas personas dzīvi psihaloģijas aspektā.

 

Varēs iepazīties ar citu vai arī prezentēt savus pētījumus un jau sastādītus DZIMTAS KOKUS.