31. janvārī plkst. 17.00 vēsturiskajā Latvijas valsts bankas ēkā, Pormaļa ielā 11, Jēkabpilī, pasākums ““Latgales dāmu popa” stāsti” un tikšanās ar grupas dalībniecēm Anitu Gavari, Anitu Bērziņu un Irīnu Burnaševu.

PASĀKUMS SLIMĪBAS DĒĻ PĀRCELTS UZ 14. FEBRUĀRI!