2018. gada 22. novembrī plkst.17.00 Jēkabpils Tautas nama kamerzālē notiks pasākums “Cenzūra. Saruna par mūziku”.

Ceturtajā projekta "Aizliegtie vārdi' pasākumā "Saruna par mūziku" piedalīsies mūzikas žurnālists Orests Silabriedis, kurš pētījis mūzikas vēsturi pa­domju gados, un kultūras darbinieki - Aigars Godiņš, Iveta Tāle un Vita Talla.

 

No 2018. gada maija līdz decembrim Jēkabpilī tiek organizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Aizliegtie vārdi'. Tā ietvaros jau notikuši trīs pasākumi - sarunas par padom­ju laika cenzūru un tās ietekmi uz personas radošo darbību žurnālistikā, kino un rakstniecībā. Pasākumos piedalījušies nozaru speciālisti un vairāki kultūras darbinieki.

 

Decembrī paredzēts projekta noslēdzošais pasākums “Cenzūra - pretrunas. Diskusija', kurā piedalīsies iepriekšējo sarunu dalībnieki, diskutējot par paradoksu, kas veidojies cenzūras apstākļos. No vienas puses, cenzūras laikā autoru radošās izpausmes tika ierobežotas un pakļautas varas ideoloģijai, no ot­ras puses, radošie cilvēki attīstīja iespējas izteikties tēlaini, ietilpīgi. To lasītājs un klausītājs iemā­cījās uztvert “starp rindām', tādējādi veidojās savstarpējā mijiedarbība.

 

Pasākumu aicinām apmeklēt skolotājus, kultūras darbiniekus, visus, kuriem interesē mūzika un Latvijas kultūrvēsture.

 

Pasākums bez ieejas maksas.

 

Projektu “Aizliegtie vārdi” atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds

Ziņu sagatavoja:

Sandra Miņkova


Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe