No 2017. gada 15. augusta līdz 30. augustam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē (Vecpilsētas laukumā 3) būs apskatāma Romas līgumu 60. gadadienai veltīta ceļojoša izstāde “Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”.

 

Izstādi organizē Eiropas Savienības vēstures arhīvi, Eiropas Universitātes institūts Florence, Itālijā; sadarbībā ar Eiropas Savienības Padomi, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, Itālijas valdību un ziņu aģentūru ANSA.

 

Izstāde veidota, izmantojot Eiropas Savienības vēstures arhīvu, Itālijas Ārlietu un starptautiskās sadarbības ministrijas Diplomātiskā vēstures arhīva un Itālijas ziņu aģentūras ANSA arhīvu krājumos esošos dokumentus un attēlus.

 

Vēsturiskas brošūras, tiesas spriedumu titullapas, juridiski dokumenti, institūciju vadītāju vēstules, preses izdevumi un fotogrāfijas kā vēstures liecības vizualizē Eiropas Ekonomikas kopienas tapšanu, Romas, Māstrihtas, Amsterdamas, Nicas un Lisabonas līguma izveidi un ratificēšanu, ekonomiskās un monetārās savienības, iekšējā tirgus, Muitas savienības, Šengenas zonas veidošanu, ceļu uz vienoto valūtu, ataino ES sociālo dimensiju un Eiropas pilsoniskumu, Eiropas sociālās politikas veidošanu, Eiropas identitāti un izglītības politiku, Eiropas lomu pasaulē.

 

Izstādi noslēdz vēstījums par Eiropas turpmākajiem uzdevumiem, ko ilustrē Mimmo Paladino darbs "Eiropas vārti".

 

Izstādes izvietošanu Latvijā koordinē Eiropas Komisijas pārstāvniecība un ES māja Rīgā.
Publicitātes foto.

 

Aktuāla informācija: www.esmaja.lv/

Ziņu sagatavoja:

Sandra Miņkova


Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe