22.maijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notika "Emīlijas diena" -  bibliotēkas vēsturei veltīts pasākums, kurā piedalījās ilggadējās bibliotēkas darbinieces, kā arī bibliotēkas draugi un atbalstītāji. 

 

Pirmā publiskā bibliotēka Jēkabpilī, toreizējā Jēkabmiestā, tika dibināta jau 19.gs. otrajā pusē. 1921.gada 1.maijā nodibināja Jēkabmiesta Izglītības biedrību, kura par savas darbības mērķi izvirzīja sekmēt tautas garīgo un fizisko attīstību, vispusīgu izglītību un sabiedrisko dzīvi”. Jau pirmajos darbības mēnešos tika ierīkota bibliotēka ar „lasāmo galdu” un iegādāts nepieciešamais inventārs. 1921.gada decembrī bibliotēkā bija reģistrēti 55 lasītāji.

 

1922.gadā Kultūras Fonds Latvijā uzsāka tautas bibliotēku ierīkošanu. Izskatot no Jēkabmiesta saņemtos lūgumus un izvērtējot bibliotēku stāvokli miestā, 1924.gadā Jēkabmiesta Izglītības biedrībai tika piešķirtas 547 grāmatas kopsummā par 610.37 rubļiem, kuras izņemt un parakstīt Kultūras Fonda bibliotēku noteikumus biedrība pilnvaroja Ernestu Martinsonu. Bibliotēkai tika dots Kultūras Fonda bibliotēkas numurs 358.

 

Kultūras Fonda bibliotēkas kopā ar grāmatām saņēma R.Egles izstrādāto alfabētisko un sistemātisko katalogu, kā arī T.Līventāla sastādīto Bibliotēkas katalogu un lasītāju grāmatu, kurā ietilpa Kultūras Fonda bibliotēku noteikumi un instrukcijas. Visas grāmatas tika saņemtas cietos vākos, jo tika slēgts līgums ar grāmatsējēju A.Ozoliņu par brošēto grāmatu iesiešanu. Visās bibliotēkas grāmatās tika ielīmēti lietošanas noteikumi, starp citu, aktuāli vēl joprojām un pasākuma dienā abonementā tie tika dalīti bibliotēkas lasītājiem.   

 

Kā pašvaldības finansēta bibliotēka tika atvērta 1942.gada janvārī. Par pamatu krājuma komplektēšanai tika izmantota Izglītības biedrības bibliotēka un 1941.gadā izvesto jēkabpiliešu grāmatas. Par bibliotēkas pirmo pārzini kļuva Emīlija Grāmatnieks. Pasākumā Emīlijas kundzi savās atmiņās atcerējās Aija Vīksna (bibliotēkas darbiniece kopš 1959.gada). kura piecdesmito gadu beigās iesāka bibliotēkas vēstures pētījumus un apmeklēja Emīliju Grāmatnieks, lai izklausītu viņas stāstījumu.  

 

Emīlijas dienā par ieguldīto darbu bibliotēkas pasākumu rīkošanā, lasītāju apkalpošanu un dažādiem interesantiem atgadījumiem ikdienas darbā pastāstīja Lidija Ozoliņa (bibliotēkas vadītāja no 1948.gada) ilggadējā darbiniece Brigita Blite (bibliotēkā sāka strādāt 1950.gadā), Ruta Sirsniņa (bērnu nodaļas vadītāja no 1959.gada), Māra Gaigalniece (bibliotēkas darbiniece no 1968.gada). Savās atmiņās par kopīgo darbu dalījās kādreizējais Jēkabpils rajona Kultūras nodaļas vadītājs Andrejs Mihalovskis un kultūras darbiniece, svētku režisore Aina Laiviniece.

 

Arī tolaik bibliotēkas darbiniekiem bija jāsaskaras ar problēmām un grūtībām,  kas aktuālas arī šodien -  telpu trūkumu, nepietiekamo finansējumu grāmatu iegādei, zemo atalgojumu.

 

Pasākuma dalībnieki ar interesi aplūkoja un ar sajūsmu komentēja materiālus par agrāko bibliotēkas darbu.

 

Tikšanās dalībnieki izteica vēlmi, lai pasākums kļūtu par tradīciju un turpmāk 22.maijs - Emīlijas diena bibliotēkā tiktu atzīmēta katru gadu.  

 

 

Sandra Miņkova

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas

bibliotekāre