No 4.līdz 30.novembrim Jēkabpils pilsētas bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde "Pedagogs un literāts", veltīta profesoram Mārtiņam Bruņeniekam.

Mārtiņš Bruņenieks dzimis 1866.g. 24.novembrī Saukas pagastā. Maskavas universitātē studējis slāvu filoloģiju. Strādājis par skolotāju Rīgā, Kijevā. No 1922. Līdz 1939.gadam strādājis par ģimnāzijas skolotāju Jēkabpilī. No 1944.g. vācu valodas lektors un Latvijas Universitātes profesors, LVU Vācu filoloģijas katedras vad. Sarakstījis latviešu un vācu valodas mācību grāmatas, brošūru „Mūsu valodas krusts un bēdas” (1928). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķira, 1926) un Atzinības krustu (1939). Miris Rīgā 1950.g., apbedīts Meža kapos.

Ziņu sagatavoja:
Anita Rubine
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe