2011.gada 8.septembrī Jēkabpilī notika skolotāja, novadpētnieka, Latvijas mazpulku vecbiedra, Jēkabpils Goda pilsoņa Valda Sakara 90 gadu jubilejas pasākumi. Plkst.16.00  Palejas ielā V.Sakars kopā ar mazpulcēniem iestādīja piemiņas ozoliņu, bet plkst.17.00 Jēkabpils Tautas namā notika jubilejas sarīkojums - tematiska pēcpusdiena "Skolotājs" ar uzvedumu Jēkabpils pilsētas bibliotēkas jauniešu radošās grupas "Inter Alia" sniegumā, koncertu un jubilāra godināšanu.  

 

Foto: Spodra Purviņa, Voldis Purviņš