2011.gada 5.februārī Jēkabpils Tautas namā notika rakstnieces Lūcijas Ķuzānes grāmatas "Sens, tik sens bij' tas laiks" atvēršanas svētki, ko organizēja Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Pasākumā piedalījās bibliotēkas jauniešu radošā grupa "Inter alia"  ar uzvedumu "Jēkabmiesta stāsti".

Grāmatā apkopoti raksti par Jēkabpils, agrāk Jēkabmiests, vēsturi no senākiem laikiem līdz pat 1940.gadam. Grāmatā jūtama rakstnieces mīlestība un lepnums par pilsētu, tās ļaudīm, senajām ēkām un notikumiem, kas risinājušies Jēkabmiestā - plostnieku un tirgotāju pilsētā. 

Foto: Jānis Lācis, Spodra Purviņa, Voldis Purviņš