Lūcijas Ķuzānes grāmatā "Sens, tik sens bij' tas laiks" apkopoti raksti par Jēkabpils, agrāk Jēkabmiests, vēsturi no senākiem laikiem līdz pat 1940.gadam. Grāmatā jūtama rakstnieces mīlestība un lepnums par pilsētu, tās ļaudīm, senajām ēkām un notikumiem, kas risinājušies Jēkabmiestā - plostnieku un tirgotāju pilsētā. 

Grāmatas ievadā autore  raksta: "Un tomēr - kas no veco ļaužu pūra kā mantojums saglabāts, par to varam parunāties. Tāpēc vien, lai jaunie nekļūtu augstprātīgi domādami, ka tikai ar viņu piedzimšanu īsti iesākušies pasaules procesi. Pagātni vērtēdami un saprazdami, varam virzīties nākotnē."

Tagi: Jēkabpils vēsture; Jēkabmiests