Augustā Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotēkas lasītavā notiek grāmatu skate "Neparastas vietas pasaules kartē".

Pagātne mums mantojumā atstājusi mīklas. Svētvietas, senas pilsētas, pazudušas zemes valdzina zinātniekus un dēkaiņus, ziņkārīgos un tūristus. Tās glabā savus noslēpumus, iekvēlina iztēli un vieš godbijību...