Akreditācija

2014.gada 13.maijā Zasas bibliotēkas akreditācija.