Debatēsim par labajiem notikumiem, kas ir mājasdarbos.