Profesora Heinriha Stroda garadarbā "Sēlija senāk un tagad" apkopoti Sēlijas vēsturiskie dati par laikaposmu no 9.gs. pirms Kristus līdz pat mūsdienām.