Katram cilvēkam ir dots savs laiks, lai dzīvotu, strādātu, mīlētu. Mums bija dots laiks, lai iepazītos ar rakstnieci, mūsu novadnieci Annu Skaidrīti Gailīti, pēdējās grāmatas „Alīna – likteņa celtā un gremdētā” autori.

15.04.2011. Leimaņu tautas namā, bibliotēku nedēļas ietvaros notika tikšanās ar rakstnieci, novadnieci Annu Skaidrīti Gailīti. Pasākumā piedalījās rakstnieces darbu lasītāji un interesenti no Leimaņu , Kalna, Mežzemes, Zasas, Liepu un Slates bibliotēkām.

 

Pavisam rakstniecei ir iznākušas 14 grāmatas. Rakstījusi biogrāfiskos romānus, veltītus saviem tuviniekiem un mūsu novadniekiem, romānus un stāstus ar izdomātiem sižetiem un 2 bērnu un jauniešu grāmatas.

 

 Var droši teikt, ka rakstniece ir viena no visvairāk lasītākajām un iemīļotākajām autorēm latviešu literatūrā. Manuprāt, savu popularitāti ieguvusi ar savu vienkāršību , skanīgo, skaidro un izkopto valodu, interesantiem tēliem un  aizraujošiem sižetiem , par ko liecina gan 2004., gan 2005. gadā saņemtā Lielā lasītāju balva, konkursa „Zvaigznes grāmata 2007” laureātes gods vidusskolēniem par grāmatu „Patrīcijas dienasgrāmata” un 2009. gadā autore saņēmusi bibliotēku atbalsta fonda balvu akcijā „Lasītākās grāmatas”.

Ar lasītāju jautājumiem par rakstnieces pēdējo grāmatu „Alīna – likteņa celtā un gremdētā” un citām grāmatām tikšanās noritēja sirsnīgā un nepiespiestā gaisotnē. Rakstniece pastāstīja par sevi un grāmatu tapšanu. Klausītāji ar pietāti sekoja rakstnieces interesantajam stāstījumam par dzīvi, par materiālu vākšanu un apstrādi grāmatām, par to, cik ļoti tuvi autorei ir viņas izlolotie grāmatu varoņi. Tikšanās dalībnieki uzzināja, ka atkārtoti iznāks pieprasītākas grāmatas. Manuprāt, rakstniece pati ir apveltīta ar dievišķu dzirksti, kas tik vizuāli parādās viņas būtībā, attieksmē un arī grāmatās.

Pasākumā tika lasīti fragmenti no rakstnieces grāmatām „Taureņa lidojums akmenī”, „Dzirkstis no dievišķās uguns”, „Alīna – likteņa celtā un gremdētā”.

Interesentiem nelielajā izstādē bija iespējams aplūkot novadnieces sarakstītās grāmatas.

Pēc pasākuma kā pateicība par brīnišķīgajām grāmatām un sirsnīgo stāstījumu rakstnieces rokās gūla pavasara ziedi, pūpoli, atgādinot par tuvojošos Pūpolsvētdienu un Lieldienām, kas ir Dieva mīlestības svētki.

Visa pasākuma moto bija – mīlēt tuvākos un apkārtējos mums lemtajā laikā.

Tagi: A.S. Gailite