2016.gada 6.februārī Kalna bibliotēkā pulcējās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas – 2015 eksperti, lai izvērtētu un dalītos iespaidos par 2015.gada žūrijas kolekcijas grāmatām.

 Savu vērtējumu elektronisko anketu veidā dalībnieki jau gada sākumā nosūtīja uz Bērnu literatūras centru Rīgā. Kā katru gadu, Latvijas grāmatu speciālisti lasītājiem vērtēšanai bija izraudzījušies interesantas grāmatas - paredzētas gan dažāda vecuma bērniem, gan arī vecākiem. Tā kā 2015.gads bija veltīts Raiņa un Aspazijas atcerei, Bērnu žūrijas kolekcijā tika iekļauti arī šo autoru darbi.

            Piedaloties žūrijas darbā, šajā gadā bērni ne tikai lasīja un vērtēja grāmatas, sarindojot tās noteiktā vietu secībā, bet arī zīmēja visvairāk patikušo grāmatu ilustrācijas. Šie zīmējumi tika izvietoti izstādē bibliotēkā.

Visi žūrijas dalībnieki saņēma Pateicības rakstus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvātos atstarotājus ar lukturīti, kā arī pagasta bibliotēkas sarūpētās dāvaniņas. Paldies čaklajiem Bērnu žūrijas ekspertiem – Paulai Bebrei, Enijai Gromai, Kārlim Lācītim, Unai Mažorei, Akekam Nazarovam, Danai Pabērzai, Megijai Pabērzai, kā arī Vecāku žūrijas dalībniekiem – Sanitai Mažorei, Ainai Pabērzai, Ivetai Gasiņai.

            Uz pasākumu bija aicināti arī tie lasītāji, kuri vēlētos iesaistīties par ekspertiem 2016.gada Žūrijas darbā. Arī viņiem tika pasniegtas simboliskas dāvaniņas ar aicinājumu būt čakliem bibliotēkas grāmatu lasītājiem.

            Pasākuma otrajā daļā visi mielojās ar sarūpēto cienastu, piedalījās dažādās jautrās rotaļās un spēlēs, kā arī zīmēja dažādu grāmatu ilustrācijas, vēlējumus 2016.gada Žūrijai, kas šogad darbojas jau piecpadsmito gadu.

            Ir gandarījums par to, ka lasīšanas veicināšanas programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija palīdz uzturēt lasītprieku jauno lasītāju vidū un, iesaistoties vecākiem grāmatu lasīšanā, tiek arī uzturēts paaudžu dialogs.

Ziņu sagatavoja:

Maruta Orbidāne,


Kalna bibliotēkas vadītāja

Tagi: Bērnu žūrija