Atzīmējot Aleksandra Grīna 120. atceres dienu, Jēkabpils novada Kalna bibliotēka 2015.gadā organizēja skolēnu radošo darbu konkursu, veltītu Aleksandram Grīnam

2015.gads Jēkabpils novadam, it sevišķi mūsu Kalna pagastam, īpašs un nozīmīgs bija arī ar to, ka šeit, kādreizējā Biržu, tagadējā Kalna pagasta „Ziedos” pirms 120 gadiem 1895.gada 15.augustā dzimis ievērojamais rakstnieks, žurnālists un karavīrs Aleksandrs Grīns.                    

Domājot par to kā tieši bibliotēka varētu iesaistīties šīs atceres dienas atzīmēšanā, radās ideja rīkot skolēnu radošo darbu konkursu ar mērķi popularizēt A.Grīna literāro mantojumu un padziļināt skolēnu zināšanas par šo mantojumu, pievērst jauniešu interesi literatūrai, veicināt nacionālās identitātes veidošanu un attīstīt skolēnu radošās iemaņas.

Tika sagatavots konkursa nolikums, kura izstrādes darba grupā iesaistījās arī novada pašvaldības un attiecīgās jomas speciālisti. Atbildīgā par konkursa norisi tika nozīmēta bibliotēkas vadītāja M.Orbidāne.

 Konkursa uzdevums:  

1.Uzrakstīt eseju par kādu no A.Grīna darbiem (literārs darbs);

2. Izveidot A.Grīna darba ilustrāciju (vizuāls darbs). 

Konkursā dalībnieki varēja izvēlēties vienu vai abus variantus.

Konkursa tēmas:

1.”Tikai tas cilvēks pilnīgi pazīst sevi, kas pazīst savu senču mūžus, un tikai tā tauta var justies līdzīga citām, kurai nav palikuši sveši viņas tēvu likteņi”. / Aleksandrs Grīns /

2.Latviešu strēlnieka daudzveidīgais tēls Aleksandra Grīna literārajos darbos.

3.Sēlijas – Aleksandra Grīna dzimtā novada – atspoguļojums viņa darbos.

Konkursa dalībnieki: 8.-12. klašu skolēni no Jēkabpils un Salas novadu skolām, kā arī citu novadu skolu audzēkņi, kuri ir deklarēti vai citādi saistīti ar šiem novadiem.

Rezultātā bibliotēkā tika iesniegtas 4 esejas 7 A.Grīna darbu ilustrācijas, kā arī Zasas vidusskolas audzēkņu darbu kopa - veltījums A.Grīna 120.dzimšanas dienas atcerei „Dvēseļu puteņa ziedi” (13 zīmējumi).

Konkursa rezultāti tika pasludināti un dalībnieki apbalvoti Jēkabpils novada pasākuma „Aleksandram Grīnam – 120” norises laikā 2015.gada 15.augustā rakstnieka Piemiņas vietā Kalna pagastā. Apbalvojumus konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem pasniedza Jēkabpils  novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Meņķis un konkursa finansiālā atbalstītāja, rakstnieka mazmeita Nora Romana.

Visus konkursantu darbus – gan esejas, gan ilustrācijas pasākuma dalībnieki varēja aplūkot izstādē Kalna pagasta „Doktorāta” ēkā. Kopumā A.Grīna piemiņai veltītajā pasākumā 15.augustā piedalījās vairāk kā 120 dalībnieki.

 

Ziņu sagatavoja:

Maruta Orbidāne,


Kalna bibliotēkas vadītāja

Tagi: Aleksandrs Grīns