Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija” darbojas jau četrpadsmito gadu un visus šos gadus arī Kalna bibliotēka ir iesaistījusies šajā projektā. Kopš 2012.gada šīs programmas ietvaros izveidota arī Vecāku žūrija ar domu, ka lasoši vecāki var kalpot par labu priekšzīmi bērniem un veicināt paaudžu dialogu.

2015.gadu Kalna bibliotēka uzsāka ar jauku un sirsnīgu pasākumu . 2.janvārī bibliotēkā pie eglītes pulcējās visi aizvadītā gada Bērnu un Vecāku  žūrijas dalībnieki, lai pārrunātu un dalītos domās par izlasītajām un vislabāk patikušajām grāmatām no Bērnu žūrijas piedāvātās grāmatu kolekcijas. Anketas ar žūrijas dalībnieku vērtējumu par izlasītajām grāmatām jau gada nogalē  elektroniskā formā tika nosūtītas uz Bērnu literatūras centru Rīgā.

            Visi žūrijas dalībnieki saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzlīmju blociņus, kā arī nelielas dāvaniņas no bibliotēkas. Pasākuma noslēgumā tā dalībnieki baudīja sarūpēto cienastu un un ar lielu aizrautību spēlēja dažādas spēles, gāja rotaļās, minēja mīklas.

            Liels paldies Bērnu žūrijas dalībniekiem Paulai Bebrei, Kārlim Lācītim, Egijai Martinovai, Unai Mažorei, Megijai Pabērzai, Danai Pabērzai, Jānim Blākšeniekam, kā arī vecākiem Sanitai Mažorei, Ainai Pabērzai, Ivetai Gasiņai un Ilonai Lācītei par atsaucību, iesaistoties  žūrijas darbā un grāmatu vērtēšanā. Jaunākajam Bērnu žūrijas dalībniekam Kārlim ir tikai 4 gadiņi un grāmatas izlasīt viņam palīdzēja mamma.

Ziņu sagatavoja:

Maruta Orbidāne,


Kalna bibliotēkas vadītāja