Dainas Avotiņas romānā "Jūlija" turpinās rakstnieces populārās grāmatas "Kad lausks cērt" varoņu gaitas uz 20. gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona.

 

Grāmatas aprakstu skat. elektroniskajā katalogā