2013.gadā Bibliotēku nedēļas ietvaros Kalna bibliotēkā notika 2 pasākumi: novadpētniecības materiālu apskats un pēcpusdiena bērniem

2013.gadā  Bibliotēku nedēļa notika laikā no 22. līdz 28.aprīlim un tās vadmotīvs bija – Mantojuma sardzē.

Arī Kalna pagasta bibliotēka iesaistījās Bibliotēku nedēļas aktivitātēs, plašāk informējot iedzīvotājus par bibliotēkas darbu, tās piedāvāto pakalpojumu klāstu un organizējot kultūras mantojumam, tā izzināšanai veltītus pasākumus.

24.aprīlī bibliotēkā notika novadpētniecības materiālu apskats „Ieskats pagasta un bibliotēkas vēsturē, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”. Pasākuma apmeklētāji iepazinās ar bibliotēkas savāktajiem un apkopotajiem materiāliem par pagasta pārvaldes, doktorāta ēkām un pārējām kultūrvēsturiskām vietām pagastā, par bibliotēkas izveidošanos un tās vēsturi, par pagasta ievērojamiem cilvēkiem, kā arī ar jaunumiem novadpētniecības fondā, jo katru gadu tas papildinās ar kādu jaunu materiālu mapīti. Runājot tieši par kultūrvēsturisko mantojumu, 2012.gadā bibliotēka, sadarbojoties ar mūsu novadnieka rakstnieka A.Grīna mazmeitu Noru Romanu, ieguva vērtīgu materiālu „Recenzijas 1934.gada preses izdevumos par A.Grīna-V.Zonberga drāmas „Dvēseļu putenis” iestudējumu Nacionālajā teātrī”.   Īpašu pasākuma dalībnieku interesi izraisīja iedzīvotāju atmiņu pieraksti par aizgājušo gadu notikumiem, seno gadu fotogrāfijas. Apmeklētāju vidū izraisījās diskusijas un veidojās saistošas atmiņu ainas par dzīvi mūsu pagastā pirms daudziem gadiem.

Savukārt bibliotēkas jaunākie lasītāji kopā ar vecākiem un vecvecākiem 26.aprīlī apmeklēja pēcpusdienu „Mana pirmā grāmatiņa”. Šī pasākuma laikā tika izvērtēti arī 2012.gada programmas „Bērnu žūrija” rezultāti. Bibliotēka šajā projektā piedalījās jau desmito gadu. Šoreiz pozitīvs, ģimenes vienojošs jaunums bija tas, ka Žūrijas darbā kā lasīšanas eksperti varēja iesaistīties, lasīt un vērtēt savas grupas grāmatas arī bērnu vecāki un vecvecāki. Pasākuma gaitā visi tā dalībnieki dalījās iespaidos gan par Bērnu žūrijas grāmatām, gan par savām pirmajām un mīļākajām bērnības grāmatiņām. Žūrijas dalībnieki saņēma Pateicības rakstus un dāvaniņas no bibliotēkas, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvātās rokassprādzītes. Nelielas veltes tika arī visiem pārējiem pasākuma apmeklētājiem. 2013.gadā Bērnu žūrijas ekspertu pulks mūsu bibliotēkā būs krietni lielāks, jo vēlmi piedalīties šajā programmā izteica visi pasākuma dalībnieki. Noslēgumā mielojāmies ar garšīgu svētku kliņģeri un pašceptu kūku, minējām mīklas, spēlējām spēles un gājām rotaļās. Tā kā šīs Bibliotēku nedēļas vadmotīvs bija sargāt un atcerēties mūsu kultūrvēsturisko mantojumu, spēlējām arī spēles ar ķīlu izpirkšanu, ko zinājušas mūsu iepriekšējās paaudzes. Piemēram, „Še tev dālders, pērc, ko pirkdams…”, „Akmentiņ, lec ārā!” , 'Ādamam bij' seiptiņ' dēli" u.c.

Ziņu sagatavoja:
Maruta Orbidāne,
Kalna bibliotēkas vadītāja

Tagi: bērnu žūrija, Bibliotēku nedēļa