Skolas mazajā zālē - dārzeņu prezentācijas

Zālājā pie skolas - rudens ziedu, dārzeņu, dabas materiālu kompozīcijas

Laukumā pie skolas - atrakcijas, rotaļas, mīklu minēšana

Miķeļdienas zupa