1941.gada 14.jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju sarakstā ir apkopotas ziņas par 15424 cilvēkiem. Izsūtīto iedzīvotāju saraksts sakārtots apriņķu un pagastu alfabētiskā secībā. Grāmatas rindiņā par katru izsūtīto cilvēku minēts uzvārds, vārds, tēva vārds, dzimšanas gads, vieta, no kurienes izsūtīts, nometinājuma vieta, nāves datums vai atbrīvošanas datums un arhīva lietas numurs. Pēc Latvijas Valsts arhīva projekta grupas precizētajiem datiem 1941. gada 14. jūnijā tika arestēti 5259 cilvēki, nošauti 700, nometnēs un nometinājumā miris 5381 cilvēks. Veltas Vilcānes makets.

Grāmatas aprakstu skat. elektroniskajā katalogā

Tagi: 1941.g. 14. jūnijs, deportācijas