Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka grāmatas ceļu pie lasītājiem sāka jau 19.gs beigās, kad 1885.g. Dziedāšanas biedrības biedri par kopīgiem līdzekļiem sāka abonēt laikrakstus “Austrums” un “Balss”, kas vēlāk ir pamats 1910.g. dibinātajai bibliotēkai Abrupē, kur tolaik atradās pagasta nams. No 1945.- 2002.g. tur atradās Gaujas bibliotēka, bet no 2003.- 2006.gadam- grāmatu izsniegšanas punkts. Tajā no 1956.-2007.gadam strādāja Viktors Laškovs.

1926.g. pie Jaunpiebalgas Kultūras biedrības arī tika dibināta bibliotēka. 1945.gadā tagadējā Gaujas ielā 6 nodibināja Jaunpiebalgas ciema bibliotēku. 1951.g. to pārcēla uz telpām kultūras namā Gaujas ielā 2. No 1949.- 1956.g. tā bija Gaujenas rajona bibliotēka. 1963.g. bibliotēka tika pārcelta uz jaunām telpām dzirnavās- Rūpniecības ielā 2, bet kultūras namā palika bibliotēkas bērnu nodaļa un vēlāk tika izveidota Jaunpiebalgas bērnu bibliotēka. Abas bibliotēkas daudzus gadus ir bijušas vienas no labākajām Cēsu rajonā. Tas ir noticis pateicoties to ilggadējām darbiniecēm, īpaši Dzidrai Kuzmanei (no 1954.g.), Antonijai Bergai (Malcānei) (no 1956.- 1988;1990.-1992.g.) Veltai Zadiņai (Rusovai) (no 1967.- 2002.g.) un Vēsmai Johansonei (1970.-1983.)

90.gadu beigās bija pienācis laiks mainīt Jaunpiebalgas pagasta bibliotēku darbu, lai radītu mūsdienīgu informācijas iestādi un pagasta iedzīvotāji saņemtu labu bibliotekāro apkalpošanu. Bibliotēkas tika apvienotas un pārceltas uz jaunām telpām novada domes ēkā. Jāmainās un jāmācās bija ari pašiem bibliotekāriem. No 1999.g. ar Sorosa fonda atbalstu tika iegādāts 1.dators. 2000.g. tika ierīkots internets pieslēgums. Sākās strauja bibliotēkas attīstība un automatizācija. 2002.g. tika uzsāka elektroniskā grāmatu kataloga un novadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošanu BIS ALISE.

2008.gadā bibliotēka tika akreditēta uz 5 gadiem kā vietējas nozīmes bibliotēka.

2009.gada 2.janvārī tika uzsākta lasītāju elektroniskā apkalpošana.

No 2015.gada bibliotēka organizē pieaugušo neformālās izglītības un interešu nodarbības.

Ar Jaunpiebalgas pagasta bibliotēku vēsturi varat iepazīties šajā adresē:

http://www.jaunpiebalga.lv/images/faili/kultura/bibliotekas/bibliotekasjpb.pdf

Adrese

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125

Kontaktinformācija

Tālr.: 64107903 (Bibliotēkā), 64162440 (Novada domē)
Fakss: 64174076
E-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv, dome@jaunpiebalga.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:09:00-17:00
  • O:09:00-17:00
  • T:09:00-17:00
  • C:09:00-17:00
  • P:09:00-17:00
  • S:10:00-13:00
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv