7.oktobrī atsāksies pasākumu un neformālās izglītības mācību sezona arī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā un Jaunpiebalgas pašvaldības Mācību klasē.

 

Oktobrī plānotie pasākumi:

  • 7.X plkst.11:00 informējošs seminārs par vīnogu audzēšanu un vīna darīšanu. Lektors Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības priekšsēdētājs Ričards Ivanovs
  • 10.X plkst.17:00 Astroloģijas. Nodarbības turpmāk notiks katru pirmdienu. Var pievienoties interesenti ar pamatzināšanām astroloģijā.
  • 11..X. plkst.17:30- atsākas Marijas Grīnbergas vadītie angļu valodas kursi  iesācējiem, bet plkst.19:00-cilvēkiem ar priekšzināšanām. Aicināti jauni interesenti. Kursi notiks otrdienās.
  • 11.X- plkst.17.00 sāksies Sandras Blūmas vadītais lekciju cikls. Tā tēmas:

1.daļa "Simboli pasaulē un latviešu folklorā. Dievturības pamati."

2.daļa " Dvēseles sajūtas, kas harmonizē ikdienas dzīvi "

Nodarbības turpmāk notiks otrdienās. Pirmā nodarbība- bez maksas.

  • 14.X plkst.19:00 Janīna Kursīte visus interesentus aicina uz lekciju “Latvisko zīmju spēks mūsdienās”
  • 20.X plkst.17:00 domubiedru tikšanās klubiņā Teātra afiša.
  • 22.X plkst.13:00- Kustība un deja;
  • 22.X- 14:00- Smieklu terapija
  • 27.X- Radu raksti- bibliotēkas resursi un meklēšanas iespējas Dzimtas koka veidošanā.

Laipni aicināti visi interesenti. Ierosinājumi, pieteikšanās un uzziņas personīgi vai pa tālr.64107903, mob.t.:29230240; e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv

Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 2.stāvā- tautskolas klasē vai zālē.