15.IV plkst 15:00 Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā notiks radošā darbnīca "Avīzes neticamās pārvērtības". No papīra trubi''nām gatavosim groziņus Lieldienu zaķa atnestajām olām.

Gaidīti visi- lieli un mazi!