Jūlijā katru darba dienu bibliotēkā no plkst.13.:00-16:00 notiks radošā darbnīca Papīra brīnumainās pārvērtības. Aicināti visi interesenti- gan lieli, gan mazi. Iepazīsimies ar origami, kvillingu, papjēmašē u.c.

Tuvāka informācija pa tālr.: 64107903.