Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Grāmatu iepirkums Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām ietvaros, Jaunlaicenes pagasta bibliotēka saņēma 48 eksemplārus grāmatu par kopējo summu Ls 268.63

Grāmatu saraksts:

1.Janelis I.M. Latvijas muižu dārzi un parki

2.Gailīte S. Durvis nav aizslēgtas

3.Latviešu bērnu folklora

4.Bauere I. Ede, Pumpura sieva

5.Judina D. Dīvainais Līgovakars

6.Dreiže L. Laimes monitorings

7.Bērtulis A. Vecās baznīcas noslēpums

8.Stumbre L. Personīgi

9.Ikstena N. Besa

10.Ruka E. Gruzija

11.Indulēna M. Geišas pasakas

12.Apele A. Prasme runāt publiski

13.Balode I. Rīga-Pekina, jeb Ceļošana un izdzīvošana ne-sezonā

14.Ruduša R. Pagrīdes citādība

15.Priede D. Snieg purpura sniegs

16.Latviešu cimdu raksti

17.Kaškura A. Koki un krūmi Latvijas dārzam

18.Avotiņa D. Tikšanās

19.Ziedonis I. Es ieeju sevī

20.Murakami H. Dejo,dejo,dejo

21.Žolude I. Sarkanie bērni

22.Jundze A. Gardo vistiņu nedēļa

23.Mazvērsīte D. Pusvārdā. Jānis Zābers

24.Ikstena N. Starp divām durvīm

25.Bauere I. Skolas Līze

26.Kļavis A. Ceļojošā cirka gūstekņi

27.Rusmanis S. Pa vecajiem Latvijas ceļiem

28.Zvaigzne J. Jūnijs.Litene,1941

29.Bērpo T. Debesis ir!

30.Repše G. Rakstnieki ir

31.Stīvensone N.Dž. Modes vēsture

32.Repše G. Rakstnieku pavārgrāmata

33.Skrebele R. Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata

34.Deģis A. Marijas ielas koķetes

35.Venters E. Mainīgā intervence

36.Ikstena N. Dzīvespriecīgais vakarēdiens

37.Ruka E. Tadžikistāna

38.Freimanis M. Cilvēks parastais un viņa dienasgrāmata

39.Roze A. Lielais Brūnis un mazā Sārtule

40.Sproģe I. Māci mani, Degunlāci!

41.Cielēna M. Krupītes kurpītes

42.Cielēna M. Lidojums

43.Stāraste M. Pasaka par miedziņu

44.Paips Dž. Kā dzīvoja toreiz

45.Zvirgzdiņš J. Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi

46.Pikthols Č. Pasaules atlants kāpēcīšiem

47.Rubenis J. Paskaties!

48.Zandere I. Pūces svinības