12.00 Jaunlaicenes svētku 15 gadu jubilejas svinīgā atklāšanas ceremonija (estrādē);
12.30 – 15.00  Jaunlaicenes muižas centra teritorijā - izstādes, pirkšanas un pārdošanas, seno iemaņu restaurēšana, umurkumurs, jautras malēniešu izdarības;
13.00 – 14.30  radošās teātra studijas „ESTEPATĀS” meistardarbnīca un teātra izrāde bērniem (tautas namā);
15.00 jauno dejotāju (Rīga) koncerts (estrādē);
19.00 jauniešu radošās apvienības „Opā, opā” iestudējumā M. Zīverta komēdija „Minhauzena precības”;
22.00 zaļumballe kopā ar grupu „Tērvete”