Šoruden Jaunannas bibliotēka mainīs savu atrašanās vietu.

Līdz jaunajam apkures sezonas sākumam, Jaunannas bibliotēka nomainīs savas līdzšinējās telpas "Meijeros" uz bijušo Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas ēku "Liepzaros". 

Telpas būs daudz plašākas! Lasītāji ir gaidīti ar ieteikumiem kā racionālāk iekārtot jauno mājvietu :)