Pagājušajā nedēļā 11.,12.,13. septembrī Bejas bibliotēkā risinājās Dzejas dienu pasākumu maratons

Trīs dienas pēc kārtas uz Bejas bibliotēku nāca Bejas pamatskolas dažādu klašu audzēkņi ar saviem skolotājiem. Katrs skolēns dāvanā saņēma ielaminētu kļavas lapu ar burtiņu virsū, ko varēs izmantot kā grāmatzīmi, bet no burtiem viņiem tika dots uzdevums izveidot zināmus vārdu salikumus.

Kopīgi tika iepazītas dzejas grāmatas, skandēta un lasīta dzeja, kā arī dzejoti un zīmēti savi dzejoļi, lai veidotu savus Bejas dzejas asortus.

Nedaudz ieskatījāmies arī šā gada Dzejas dienu īpašās personas - dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzīvē un daiļradē.

Ziņu sagatavoja:

Bejas bibliotēkas vadītāja M. Rusakova