Pasākums sadarbībā ar Bejas novadpētniecības centru un Bejas pamatskolu "Gadi pilnbrieda vārpās šalko" veltīts dzejniecei un māksliniecei V. Koklei - Līviņai.

Pasākuma lirisko daļu vadīja skolotāja Inese Zēģele, tika izrādīta

V. Kokles - Līviņas luga "Mežs" skolēnu un bērnu vecāku izpildījumā,

režisore Guna Igošina. Novadpētniecības centra pārzine J. Baldiņa

stāstīja un rādīja prezentāciju par V. Kokles - Līviņas radošo mūžu.

Tad tika dots vārds  pašai jubilārei un sekoja sveicieni un laba vēlējumi

dzejniecei un māksliniecei.

Ziņu sagatavoja:

Bejas bibliotēkas vadītāja M. Rusakova