Reizi mēnesī bibliotēkā notiek lasītāju klubiņa pasākumi.

Pasākums 16. martā lasītāju klubiņā - "Kad pūlos saules stari jau iesien pavasari, svinēsim Augšāmcelšanās laiku".

Runājām par pavasara sagaidīšanu, Lieldienu gaidīšanas laiku - gavēni, tā nozīmi kristīgajā un laicīgajā pasaulē. Svinējm kopīgas dzimšanas dienas, izlozes kārtībā apdāvinoties ar krūzītē, svecītēm un dzejolīti priekš sirds. Novadpētnioecības centra pārzine J. Baldiņa rādīja prezentāciju un stāstīja par marta jubilāri, novadnieci Vēsmu Kokli - Līviņu.

 

Pasākums 30. aprīlī lasītāju klubiņā - "Dzīvi dzersim pa malkam..."

 

Literatūras izstādes februārī:

 

 • "Kur tumšs, tur svece baltu gaismu sāk" /I. Ziedonis/ Februāris - Sveču mēnesis
 • "Aktierim, režisoram Valdim Lūriņam - 65"
 • "Vācu rakstniekam, fililogam Vilhelmam Grimmam - 230"
 • "Rakstniekam Andrim Jakubānam - 75"

 

Literatūras izstādes martā:

 

 • "Dzejniekam Viktoram Līvzemniekam - 80"
 • "Dzejniecei Vēsmai Koklei - Līviņai - 85"
 • "Atnāca Lieldiena dziedādama, Zelta zīlītes bārstīdama"
 • "Dzejniecei Amandai Aizpurietei - 60"

 

Literatūras izstādes aprīlī:

 

 • "Mostas zeme pavasarī"
 • "Komponistam Pēterim Vaskam - 70"
 • "Angļu rakstniecei Šarlotei Brontē - 200"
 • "Dzejnniecei, publicistei Andai Līcei - 75"
 • "Novadniecei, vēsturniecei, numismātiķei Kristīnei Ducmanai - 70",
 • "Putniem arī vajag māju"

Ziņu sagatavoja:

Bejas bibliotēkas vadītāja M. Rusakova