14.01. Bejas bibliotēkas pasākumu zālē notika Barikāžu laika 25 gadadienai veltīts pasākums sadarbībā ar Bejas novadpētniecības centru un Bejas pamatskolu. Skolēni tika iepazīstināti ar barikāžu laika spraigajiem notikumiem, viodeomateriāliem, dzeju un Jaunalūksnes pagasta barikāžu dalībnieku atmiņu stāstiem. Tika kopīgi dziedātas dziesmas, atceroties, ka arī barikāžu dalībnieki Rīgas ielās, sildoties pie ugunskuru liesmām, dziedāja, lai uzturētu sevī sparu, ticību un kopības sajūtu izcīnīt brīvu Latviju.