Bibliotēkā janvāra mēnesī aplūkojamas šādas literatūras izstādes:
  • “Cilvēks ir savu domu iznākums jeb spēks ir tevī!”. Psiholoģiskās literatūras izstāde
  • Latviešu komponistam un pianistam Raimondam Paulam – 80 (12.01.)
  • Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam -140 (12.01.)
  • “Atmiņas šaujas kā bezdelīgas ap mani” -Rakstniekam Jānim Akurateram – 140 (13.01.)

 

27.01.  pasākums lasītāju klubiņā – “Janvāra naktīs nenāk kad miegs”

Ziņu sagatavoja:

Ziņu sagatavoja Bejas bibliotēkas vadītāja M. Rusakova