Aprīlis bagāts ar notikumiem. 11. aprīlī visi laipni aicināti apmeklēt Alūksnes un Apes 13. Grāmatu svētkus Alūksnē.

Pasākumi:

23.04. – Lieldienām veltīts pasākums  lasītāju klubiņā „Pipariņš”  „Lieldienas – augšāmcelšanās domās un dvēselē”

 

Bibliotekāru nedēļas pasākumi (21. -27. aprīlis):

 •   Pasākums skolēniem „Raibā enciklopēdiju pasaule”
 •   Bērnu zīmējumu izstāde "Nākotnes bibliotēka"
 •    Literatūras izstāde „Skaistākās bērnu grāmatas”
 •  „Vizbuļu ziedā ievītās atmiņas”. Atcerēsimies savas mīļākās bērnības grāmatas.

 

      Literatūras un tematiskasās izstādes:

 • Rakstniekam Vikam – 75
 • Dārza gudrības
 • Austriešu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam – 90
 • „Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,
  Uz debesīm kas skatienus liek celt,
  Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
  Un pūpolkokos saules zeltu smelt.”

Ziņu sagatavoja:
Bejas bibliotēkas vadītāja M. Rusakova