03.03.2014. mūsu novadniekam gleznotājam Leo Koklem tika atzīmēta 90 gadu jubileja. 29. martā Alūksnes muzejs sadarbībā ar Bejas Novadpētniecības centru rīkoja piemiņas pasākumu "Leo Koklem 90", kas sākās ar svinīgu pasākumu Leo Kokles dzimto māju vietā Jaunalūksnes pagasta Visikumā "Dambīšos". Tajā piedalījās Jaunalūksnes pagasta iestāžu darbinieki, pārstāvji no Alūksnes muzeja un Alūksnes pašvaldības, Bejas skolas audzēkņi, kā arī cienījamā mākslinieka radinieki un vietējie Visikuma un Bejas iedzīvotāji.