Literatūras izstādes un pasākumi

Literatūras izstādes:

  • "Cilvēka bērna" radītājam Jānim Klīdzējam -105;
  • Pasaku karaliene bez mežģīņu aubes (Mārai Cielēnai -65);
  • Dieva dārzā daudz ir ziedu, 

      Pacel acis- visi mirdz,

      Tomēr skaistākais  no visiem   

      Mātes siltā, mīļā sirds (12.05.- Mātes diena)

 

Literatūras izstāžu cikls "Iepazīsim dažādu valstu literatūru "

5. izstāde- igauņu un lietuviešu literatūra.

 

14.05.- projekta Mūsu mazā bibliotēka" 6. grāmatas "Sniegbaltais un ogļmelnais' lasīšanas pasākums kopā ar PII Pūcīte bērniem.

Ziņu sagatavoja:

Jaunalūksnes bibluiotēkas vadītāja Anita Zača