Pasākumi bibliotēkā

Literatūras izstādes:

  • “…Mums ir mīlestība, kas mūs dara stiprāku par visiem nāves spēkiem”

               (Johannesam Mario Zimmelam — 95);

  • “Latviešu rakstniecei un  dzejniecei Ievai Samauskai-50”;
  • “Lieldienas - saules svētki”;

 

Literatūras izstāžu cikls:

  “Iepazīsim dažādu valstu literatūru”

           4.izstāde- Norvēģu literatūra

 

09.04.- “Mūsu mazā bibliotēka” 5. grāmatas “Vista vai ola?” lasīšanas pasākums kopā

                      ar PII “Pūcīte” bērniem

12.04.- Senioru pēcpusdiena -Filmas ”100 gadi esības vējos” skatīšanās; Informācija

             par e-pakalpojumiem bibliotēkā

 

23.-27.04.  Bibliotēku nedēļa: 

   25.04.- PII ”Pūcīte” jaunākās grupas audzēkņiem nodarbība bibliotēkā “Pavasara

                  atmoda”

   27.04.- Tematiska pēcpusdiena bibliotēkas apmeklētājiem “Labas grāmatas ir kā

               gājputni – tās vienmēr atgriežas un jaunu lasītāju plaukstās atrod sev siltu

                ligzdu” (J.Osmanis)

Ziņu sagatavoja:

Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja Anita Zača