Paši mazākie bērni mēģināja mācīties mēles mežģus, bija interesanti un jautri.