Oktobra mēneša pirmā lasīšanas akcijas "Lasīt ir stilīgi" nodarbība. Šoreiz 20 bērni izvēlējās jaunas grāmatas.Nodarbības sākumā bibliotekāre iepazīstināja ar grāmatām, kurās stāstīts par bērnu drošību, iepazināmies ar jaunākajām grāmatām, kuras iegādātas šajā mēnesī. Pēc grāmatu apmaiņas bērni rotaļājās ar koka rotaļlietām.