28.oktobrī "Pūcītes" bērni ieradās bibliotēkā, lai izlasītās grāmatas nomainītu pret citām.Nodarbības sākumā bibliotekāre sniedza grāmatu apskatu "Par maizīti"