Jaunalūksnes bibliotēka plāno

Literatūras izstādes:

• "Ikkatrs tev gudrību dod, centīgais vīrs..."E.Veidenbaumam-150

• "Mans draugs ar četrām kājām"

Pasākumus:

♦ "Mans draugs dators"6-gadnieki mācās datorzinības,

♦ "Lasīt ir stilīgi!" nodarbības 2X mēn. pirmskolas vecuma bērniem,

♦ "Vai Tu vari izrunāt?" vārdu mežģi pašiem mazākajiem. 

Ziņu sagatavoja:

I.Zakarīte