15.septembrī 'bibliotēka kopā ar PII"Pūcīte" organizēja dzejas dienu bērniem "Reiz es būšu dzejnieks!" Pie mums viesojās dzejniece Moda Sedleniece. Baudījām dzejas burvību dzejnieces un bērnu skaitītajos dzejoļos.Notika arī Knīpas un Knauķu dzejas grāmatiņas "Reiz es būšu dzejnieks" prezentācija.