2017.gadā bibliotēka izstrādāja jaunus novadpētniecības darbus:

"Jaunalūksnes Tautas fronte,"

"Lāzberģa (Fianden) pils,"

"Kolberģis"