Bibliotēka plāno

Literatūras izstādes:

"Ziedu pilna dvēsele" L/Brīdakai-85

"Apjumības -rudens saulgrieži"

"Šausmu karalis Stīvens Kings-70"

 

Bērnu dzejas diena "Reiz es būšu dzejnieks"Kolberģī.

Lasišanas akcijas "Lasīt ir stilīgi"pasākums 5-6 gadīgiem bērniem.

Uzsākt īstenot "Grāmatu Starta" programmu 3-4 gadīgiem bērniem.

Turpināt novadpētniecības darbu "Savējie"

Ziņu sagatavoja:

I.Zakarīte