Vasaras mēnesī bibliotēka plāno

Literatūras izstādes:

"Ar Daugavā pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu!"

"Meitenēm un zēniem-dažādas gudrības"