Apmācību cikls par datorprasmi notika piecus mēnešus, kurā prasmi lietot datoru apguva sešgadnieki.Noslēgumā bērni saņēma apliecinājumu par iegūtajām zināšanām.