Bibliotēka paredz

Organizēt literatūras izstādes:

"Par Latviju, tās cilvēku darbiem, likteņiem, savdabībām"R.Ziedonis-55

"Ēriks Ādamsons- sava ceļa gājējs"

Pēīt pagasta vēsturi "Kolberģis vakar un šodien"

Pasākums "Saule grieza zelta riņķi Jāņa tēva pagalmā"

Ziņu sagatavoja:

I.Zakarīte