Bibliotēka iecerējusi paveikt

Organizēt literatūras izstādes:

• "Starp divām rītausmām" A.Dziļumam-110

• "Zālītes, nezālītes"

 

Pasākumus:

"Gribu lai māmiņa vienmēr zied!" bērni dzejo un raksta.

"Iztēles spēks-grāmatu ilustrācijās" pašiem mazākajiem bērniem.

"Mans draugs dators" bērni apgūst datorzinības.

Ziņu sagatavoja:

I.Zakarīte